Nieuwe eigenaar maakt Parkflat Stadsfenne toekomstbestendig

Parkflat Stadsfenne bestaat in september precies vijftig jaar. Het voortbestaan was enkele jaren geleden iets onzeker, maar daar heeft de verkoop van de Sneker serviceflat verandering in gebracht. Kersverse eigenaar Hidde Weerstra van Stadium Capital Partners: „We willen dat Parkflat Stadsfenne nog minstens vijftig jaar blijft bestaan.”

Hoe gaan we verder met Parkflat Stadsfenne? Dat was een paar jaar geleden de vraag. De Parkflat was op dat moment nog een coöperatieve serviceflat. De bewoners waren leden en betaalden maandelijks een bedrag voor onder andere de dagelijkse kosten, het onderhoud en het personeel. Gaandeweg ontstond leegstand en daalde het aantal leden van de coöperatieve serviceflat. Bijvoorbeeld doordat eigenaren van een appartement overleden en de erfgenamen de nieuwe eigenaars werden – maar een eigen huis hadden. Daarnaast kocht de coöperatie ook lidmaatschappen in. Het aantal leden daalde van 114 naar 70. Hierdoor kwam minder geld in de coöperatieve pot en was de begroting niet helemaal sluitend. Het werd steeds moeilijker om de dagelijkse kosten te betalen en te investeren in groot onderhoud van de Parkflat. 

Verkoop voor voortbestaan 

Om de toekomst van Parkflat Stadsfenne zeker te stellen, gingen het bestuur en de leden op zoek naar alternatieven. Er bleven uiteindelijk twee alternatieven over: de flat wordt een Vereniging van Eigenaren of hij wordt verkocht. In beide gevallen werd ervoor gekozen om het personeel over te dragen aan Zorggroep Hof en Hiem, die de zorg en dienstverlening in de Parkflat zal voortzetten. 

De leden mochten hun stem uitbrengen en kozen uiteindelijk met een meerderheid van 80% voor verkoop. „Wij zijn bijna twee jaar betrokken geweest bij het verkoopproces”, vertelt Hidde Weerstra van Stadium. Afgelopen april werd deze partij de koper. Weerstra, woonachtig in Amsterdam, is in die paar maanden tijd al een vertrouwd gezicht geworden binnen de Parkflat. Tijdens een rondleiding door het gebouw groet hij bewoners en medewerkers en maakt hij soms een praatje. „Ik kom hier meestal één of twee keer per week.” 

Uitsluitend huren 

Weerstra is vastberaden om te bouwen aan een duurzame toekomst voor Parkflat Stadsfenne. De meeste veranderingen hiervoor vinden achter de schermen plaats. „Voorheen konden bewoners een appartement kopen of huren, nu wordt alles huur. Zo kunnen we waarborgen dat de appartementen in goede staat en up to date blijven. Verder wordt de flat weer echt bestemd voor senioren. In de komende maanden zullen de tijdelijke huurders in de leeftijd van twintig tot zestig jaar uit de Parkflat vertrekken.” 

Het personeel van Parkflat Stadsfenne is gefaseerd overgegaan naar Zorggroep Hof en Hiem, maar werkt nog wel in de Parkflat. „Dat zijn dus de mensen die werken in de keuken en het restaurant, het winkeltje, tijdens activiteiten, in de wasserette, bij de receptie en die 24 uur per dag zorg verlenen. Het is een ontzettend hecht team, sommigen werken hier al jaren. Er heerst een groot saamhorigheidsgevoel onder hen. Dus het is voor iedereen mooi dat ze hier zijn gebleven.” 

Grootschalige renovatie 

Wat de bewoners het meest gaan merken, is de grondige renovatie die op stapel ligt. Waarschijnlijk begint bouwbedrijf Van Wijnen in de zomer van 2022 met de werkzaamheden. Weerstra somt op: „Nieuwe installaties, een nieuw dak, ramen en puien moeten worden vervangen, gevelonderhoud en veel van de appartementen moeten worden vernieuwd. Verder gaan we van 114 appartementen naar 104; de kleinste woningen gaan we samenvoegen met iets grotere appartementen.” 

Alles om te waarborgen dat Parkflat Stadsfenne toekomstbestendig blijft. Dat is een oprecht streven van Weerstra: „De Parkflat is gevestigd op een prachtige locatie, aan de rand van Sneek. Mensen kunnen hier helemaal zelfstandig wonen en indien nodig gebruik maken van alle diensten en zorg. Ondertussen kunnen ze, als ze dat willen, meedoen aan activiteiten en gezamenlijk eten in het restaurant. Het is heerlijk om in het huis te wonen waar je misschien al het grootste deel van je leven woont, maar het kan zijn dat dat huis op een gegeven moment wat te groot wordt, dat je partner overlijdt of dat je goed voorbereid wilt zijn op de toekomst. Dan is Parkflat Stadsfenne ideaal. De Parkflat is prachtige flat met een mooie groep medewerkers en bewoners. Daar doen we het voor.”

Bron: noordz.nl

Vorige bericht
2022-11-25_Sneek_Parkflat_Stadsfenne_HQ_29
Nieuws

Nieuws februari 2023